Εκτύπωση
PDF

Τμήμα Εργοθεραπείας

 Η εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα υγείας που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Βασικός στόχος της εργοθεραπείας είναι ώθηση των ανθρώπων στην συμμετοχή τους σε καθημερινές δραστηριότητες. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός ενισχύονται διάφοροι τομείς των ανθρωπίνων δεξιοτήτων. Κάποιοι απο αυτούς είναι οι ακόλουθοι :

  • Αδρή κινητικότητα (Βάδιση, ισορροπία, δραστηριότητες με μπάλα κλπ)
  • Λεπτή κινητικότητα ( Γραφή, τριποδική λαβή, φερμουάρ, κουμπιά κλπ)
  • Οπτικόκινητικος συντονισμός ( Ψαλίδι, αθλήματα όπως μπάσκετ, στόχος κλπ)
  • Οπτικό χωρική αντίληψη ( Κατασκευή παζλ, ενσφηνώματα, κλπ)
  • Οπτική αντίληψη ( ομοιότητες και διάφορες, μίμηση κατασκευών κλπ)
  • Δραστηριότητες καθημερινής διαβίωσης ( Ένδυση- απόδυση, διαχείριση χρημάτων κλπ)
  • Γνωστικές λειτουργίες ( Προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη κλπ)

 Η συμμετοχή ενός ατόμου στην καθημερινή ζωή επηρεάζεται απο φυσικούς, συναισθηματικούς και γνωστικούς παράγοντες. Η εκπαίδευση των εργοθεραπευτών αποτελείται από ένα ευρύ φάσμα ανθρωπιστικών και ιατρικών επιστημών, ώστε να αποκαθίστανται στον μεγαλύτερο εφικτό βαθμό οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο στην συμμετοχή του στην καθημερινότητα. Οι εργοθεραπευτές δουλεύουν σε διάφορα κλινικά πλαίσια, (θεραπευτήρια, σχολεία, κατ' οίκον κ.α.).

 

Επικοινωνία

   Ελένη Λαδά | Κέντρο Λογοθεραπείας
Ευβοίας 7, Γέρακας
15344, Αττική, Ελλάδα
E-mail: info@elenilada.gr
Τηλ. : +30 210 661 8208
          +30 210 661 4448

Fax : +30 210 661 8208