Εκτύπωση
PDF

Γενικά

 Το κέντρο μας δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει τις πιο άρτιες και επιστημονικά βασισμένες υπηρεσίες σε άτομα που τις έχουν ανάγκη. Για τον λόγο αυτό, έχει συσταθεί μια διεπιστημονική ομάδα, η οποία συνεργάζεται για την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, πρόγνωση και παρέμβαση στις δυσκολίες κάθε ατόμου.

 Στόχος μας είναι να προσεγγίζουμε διεπιστημονικά κάθε περίπτωση και να συνεργαζόμαστε με τους εκπαιδευτικούς, τους ιατρούς, τους γονείς.

Υπεύθυνη του Κέντρου και της Διεπιστημονικής ομάδας, είναι η κυρία Λαδά Ελένη.

Στο κέντρο μας παρέχονται υπηρεσίες :

Επικοινωνία

   Ελένη Λαδά | Κέντρο Λογοθεραπείας
Ευβοίας 7, Γέρακας
15344, Αττική, Ελλάδα
E-mail: info@elenilada.gr
Τηλ. : +30 210 661 8208
          +30 210 661 4448

Fax : +30 210 661 8208